Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Banskobystrické Pierko 2021

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila už štvrtý ročník autorskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov literárno-dramatických odborov ZUŠ pod názvom: Banskobystrické Pierko 2021. Hlavným zámerom bolo nájsť a podporiť literárne nadané deti, s ktorými by knižnica mohla aj po skončení súťaže pracovať a rozvíjať ich literárny talent (napr. prácou v detskom literárnom klube v knižnici pod vedením skúsených lektorov a pod.). Súťaž prebiehala od 1. apríla do 10. mája 2021. Žiaci si mohli vybrať jednu literárnu kategóriu: poéziu alebo prózu.

 

Dňa 9. júna 2021 prebehlo vyhodnotenie súťaže, ktorého sa zúčastnila naša žiačka Bianka Boháčová z 2. A triedy, ktorá sa so svojimi básničkami pod názvom „MOJE VERŠOVANKY“ umiestnila                   na 1. mieste. Získala diplom a veľa pekných cien – okrem iného aj vlastnoručne podpísanú knihu jej autorom. Ten bol súčasne aj porotcom. Žiačku pripravovala jej triedna učiteľka Mgr. Ľudmila Vaculčiaková.

Srdečne blahoželáme k úspechu!