Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prednáška „Prevencia fajčenia“

   Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1987 vyhlásila 31. máj za „Svetový deň bez tabaku“. Cieľom tohto svetového dňa je zvyšovať zdravotné uvedomenie o škodlivosti aktívneho a pasívneho fajčenia, ktoré spôsobuje závažné zdravotné následky. Fajčením a jeho negatívnym vplyvom na zdravie je najviac ohrozená skupina detí a adolescentov. Až 90% z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi v dospelosti začína fajčiť pred dovŕšením 19 roku života. 

     Pri tejto príležitosti svetového dňa nám Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ponúklo možnosť online prednášky, ktorá sa uskutočnila dňa 28. mája 2021 od 8:40 do 9:15. Prednáška pod  názvom „Prevencia fajčenia“ sa realizovala prostredníctvom internetového portálu Webex. Bola určená pre žiakov 7. až 9. ročníka. Žiakom sa prednáška veľmi páčila, bola veľmi podnetná a zaujímavá a žiaci sa z nej dosť veľa informácií dozvedeli. 

     Ďakujeme pani Tatiane Zvalovej za výborné odprezentovanú prednášku a pani učiteľke Mgr. Mariane Krupovej za zorganizovanie  a vybavenie tejto prednášky.