Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Škultétyho rečňovanky

Škultétyho rečňovanky je celoslovenská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe v poézii a próze pre žiakov v troch vekových kategóriách. Tohto roku sa usporadúvala už po dvadsiaty deviatykrát. Všetkých súťažiacich dokopy bolo v tejto súťaži 159 a rozdelení boli na prózu a poéziu. Pisateľov poézie z toho bolo 72 a prózistov bolo 87. Počet všetkých súťažných prác dokopy bol 303, z toho poézií 202 a próz 101.

Z našej školy sa v II. vekovej  kategórii v literárnej tvorbe poézia zúčastnila Alžbeta Bodnáriková zo 6.A triedy, ktorá získala cenu Literárneho informačného centra. Získala diplom, dve krásne knihy, zborník všetkých víťazných prác a vecné ceny, za ktoré ďakujeme Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Ďakujeme aj pani učiteľke Mgr. Mariane Krupovej za prípravu žiačky na súťaž.