Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 17.05.2021 do 19.05.2021 vyplnením priloženého elektronického formulára Prihláška do materskej školy.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí.

Spôsob prihlasovania detí:

Elektronicky – vyplnením  elektronického formulára Prihláška do materskej školy. (Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku.

Osobne – v prípade, že nemáte možnosť elektronicky komunikovať, môžete prísť zapísať Vaše dieťa do škôlky osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení od 17.mája do 19.mája 2021 v poobedňajších hodinách. Dohodnite si stretnutie na telefónnom čísle 0948 352 843 (PaedDr. Dagmar Krupová, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ).
Prosíme, o využívanie možnosti elektronickej komunikácie.

Potrebné dokumenty:

– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ( pacienti MUDr. Lysinu môžu prísť do ambulancie v utorok 11.5., stredu 12.5. a v piatok 14.5.2021),
– ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude sa naviac vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá

Prihláška do materskej školy