Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Žiaci a ani rodičia už do školy nepotrebujú negatívny test

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od pondelku 3. mája 2021nie sú potrebné.

 

Naša škola sa nachádza v ružovom okrese.

Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu.

 

Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti sa predkladá, ak žiak vynechá vyučovanie na 3 a viac dní po sebe (príklad – dieťa/žiak nebol v škole v piatok, plus sobota nedeľa bol doma – rodič musí predložiť podpísané Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka).

 

Podrobné pravidlá a odporúčania pre školy, vrátane aktualizovaných manuálov pre školy (školský semafor) a prehľadných infografík zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webe.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá

https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/

Pravidlá pre školy od 3. mája 2021 – okres Brezno

Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka