Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

Biologická olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti GENIUS Olympiad.

Dňa 20. apríla 2021 sa žiačka VII.A triedy našej školy Ninka Vojtková ako víťazka školského kola v kategórii D (6. – 7.ročník základnej školy) zúčastnila okresného kola 55. ročníka. Toto kolo vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebiehalo dištančne. V časovom limite 40 minút musela Ninka odpovedať na 23 otázok na témy: huby, živočíchy a rastliny v okolí človeka, stavba bunky, vírusy, lesné organizmy, vodné organizmy a parazity. Bolo potrebné v krátkom čase čítať s porozumením veľké množstvo odborných textov a orientovať sa v obrázkoch, tabuľkách a grafoch. Ninka Vojtková vďaka usilovnej príprave a sústredeniu získala krásne DRUHÉ MIESTO tesne so stratou len 1,103 boda za víťazkou.

Ninke srdečne blahoželáme za výborný úspech v okresnom kole.

                                                                                                                  Ing. Katarína Kanošová