Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno v MŠ

Oznámenie

 

Riaditeľ  ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa poskytuje z organizačných dôvodov

 

riaditeľské voľno:

Materská škola   17. – 18. 6. 2021 (štvrtok, piatok),

 

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub detí.

Vyučovanie pokračuje v pondelok  21.6.2021.

 

                                                                                                      Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy