Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno v ZŠ

Oznámenie

 

Riaditeľ  ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa poskytuje z organizačných dôvodov (výmena okien v kuchyni a školskej jedálni)

 

riaditeľské voľno:

Základná škola   18. 6. 2021 (piatok).

 

V stredu 16.06.2021 a vo štvrtok 17.06.2021 bude žiakom zabezpečený suchý obed – balíčky (obložená žemľa, bageta, nápoj, …).

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub detí.

Vyučovanie pokračuje v pondelok  21.6.2021.

Ďakujeme za pochopenie.

 

                                                                                                      Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy