Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutočnilo dňa 2. septembra 2015 (stredu) o 9:30 hod. na školskom dvore ZŠ s MŠ.
Pre prvákov je škola veľká neznáma, na ktorú sa tešia a zároveň z nej majú tak trochu aj obavy. Nástupom do školy sa zmení ich detský režim a príde veľa vecí, ktoré budú musieť deti zvládnuť.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začalo 3. septembra 2015 (štvrtok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa ukončí 29. januára 2016.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 a ukončí sa 30. júna 2016.

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2015sa
uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej
republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov T9-2015 základných škôl zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky v školskom roku 2015/2016 sa uskutoční dňa 6. apríla 2016.

Termíny školských prázdnin na školský rok 2015/2016

Jesenné – 29. október 2015 – 30. október 2015
Vianočné – 23. december 2015 – 7. január 2016
Polročné – 1. február 2016
Jarné – 29. február – 4. marec 2016
Veľkonočné – 24. marec – 29. marec 2016
Letné – 1. júl – 2. september 2016