Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Beh k bunkru na Rovni

Beh k bunkru na Rovni 5.9.2015 o 10:00 hod.
– nultý ročník bežeckého podujatia

Kategórie:

dievčatá 1.-4. trieda,
chlapci 1.-4. trieda,
dievčatá 5.-9. trieda ,
chlapci 5.-9. trieda,
juniorky 1997 a mladšie,
juniori 1997 a mladší,
ženy 1996 a staršie
muži 1996 a starší

Dĺžka trate:

juniori, juniorky, muži a ženy 4,4 km

žiaci a žiačky 3 km

Prihlášky:

do piatku 4.9. do 18:00 hod. na jano.sulej@gmail.com alebo 0905517903

Prezentácia:

juniori, juniorky, muži a ženy pri železničnej zastávke o 9:30 – 9:45 hod.

žiaci a žiačky na námestí o 10:15 – 10:30 hod.

Štart – hromadný po kategóriách (medzi kategóriami budú 5 minútové intervaly):

ŠTART 1 – juniori, juniorky, muži a ženy zo železničnej zastávky (677 m.n.m.) od 10:00 hod.

ŠTART 2 – žiaci a žiačky z námestia (750 m.n.m.) od 10:40 hod.

Trasa 1 – vedie od železničnej stanice po ulici Clementisovej pokračuje po chodníku okolo potoka ku starej fare a pekárni. Pokračuje po ulici Orlovej „na Hrable“ a potom až k bunkru na Rovni.

Trasa 2 – začína na námestí.

Každý pretekár sa zúčastňuje podujatia na vlastnú zodpovednosť.