Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno v ZŠ s MŠ Pohorelá

Riaditeľské voľno na ZŠ s MŠ Pohorelá
Oznámenie

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z organizačných dôvodov

riaditeľské voľno dňa 14.septembra 2015 (pondelok)

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

V Pohorelej dňa 10.09.2015
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy