Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vystúpenie na Orave

V sobotu, dňa 15. augusta 2015 sa konal 21. ročník tradičného kultúrneho podujatia Pltnícky deň v Nižnej. Naši mladí súboristi DFS Mladosť Pohorelá nezaháľali ani cez prázdniny a zúčastnili sa ho: Z. Puťošová, G. Tereková, S. Simanová, N. Pokošová, L. Homolová, S. Bláhová, R. Pokoš a M. Pokoš. V programe účinkovali aj hasiči s ukážkou protipožiarneho zásahu, folklórna spevácka skupina Senková z Podbieľa, Sokoliari Biatec z Banskej Bystrice, divadelno-šermiarska skupina Oravcov, mladý heligón z Rabčíc Mirko Tropek, Jarko Sloboda z Dolného Kubína, Senior Oravan, Robo Hulej a skupina Spod Budína a ľudová veselica s Joker Band a Dáša Glatzová. Žiaci sa mohli povoziť na koníkoch, boli tam rôzne športové a tvorivé aktivity pre deti, pltnícky jarmok či sokoliarska škola. Žiakom sa vystúpenie vydarilo, program sa im páčil a odniesli si so sebou množstvo zážitkov. Na druhý deň žiaci absolvovali aj výlet na Oravskú priehradu, kde sa loďou plavili na Slanický ostrov. Žiakov na kultúrne podujatie pripravovala Mgr. Mária Huťová. Ďakujeme!