Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Lyžiarsky výcvik

V dňoch od 15.2 do 19.2.2016 sa na našej škole uskutočnil lyžiarsky výcvik. Zúčastnili sa ho žiaci 7., 8. a 9. ročníka, inštruktori Mgr. Jozef Šajša a PaedDr. Gabriela Kanošová, pedagogický dozor Mgr. Terézia Šajšová a zástupca rodičov Danka Kolláriková. Výcvik sa realizoval v lyžiarskom stredisku Bačova roveň vo Vyšnej Boci – Čertovici. Prebiehal v dĺžke 6 hodín denne podľa vopred vypracovaného plánu pod vedením inštruktorov.

V priebehu výcviku boli žiaci oboznámení s témami:
– Biely kódex
– Lyžiarske vybavenie, nebezpečenstvo na horách
– Pravidlá pohybu a pobytu na horách
– Technika a metodika lyžovania
– Zdravotnícka prednáška

Každý večer si žiaci spríjemňovali kultúrnym programom, súťažami a diskotékou v spoločenskej miestnosti Penziónu Boca. Na večerné teoretické vzdelávanie využívali techniku z projektu MRK.

Touto cestou sa chceme poďakovať pedagogickým zamestnancom za ich trpezlivosť a ochotu naučiť žiakov základné lyžiarske zručnosti, Penziónu Boca za ubytovanie a výbornú stravu, vlekárom za starostlivosť o lyžiarsky svah a v neposlednom rade aj žiakom, ktorí mali chuť a snahu každý deň sa zlepšovať v lyžovaní. Ďakujeme!!!