Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje rodičom, že v utorok 22. 03. 2016 v čase od 14:00 do 16:00 hod. sa uskutoční stretnutie rodičov s pedagógmi školy. Rodičia majú možnosť oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacími výsledkami ich detí.
Učitelia na Vás budú čakať vo svojich triedach.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.