Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Spoločné doobedie so žiakmi z Podbrezovej

Spoločné doobedie so žiakmi
Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová


V utorok, 22. marca 2016 do našej školy zavítali žiaci druhého ročníka Gymnázia v Podbrezovej, spolu s dvomi vyučujúcimi Mgr. J. Syčovou a Mgr. K. Kvačkajovou, aby nám v rámci vlastného projektu ,,Let´s learn together“ osobne odovzdali interaktívny softvér o stavbe látok a skupenstve látok pre inovatívnejšiu výučbu chémie. Odovzdanie nadviazalo na týždeň spoločného vyučovania našich deviatakov a gymnazistov z triedy zameranej na informatiku, ktoré sa uskutočnilo na pôde Súkromného gymnázia v Podbrezovej ešte v novembri minulého roku.
V priestoroch zborovne ZŠ s MŠ Pohorelá sa spolu opäť stretli naši deviataci a gymnazisti. Nasledovala krátka prezentácia o Pohorelej, Pohorelskej Maši a blízkom okolí, takisto aj o histórii obce, ktorá zahŕňa nielen ľudové zvyky a tradície, ale aj technický pokrok v dobe Coburgovských železiarní. Žiaci oboch škôl mali utvoriť pracovné skupiny, aby v nich spoločne riešili a vypracovávali úlohy a hlavolamy, ktoré pre nich pripravili naše pani učiteľky Mgr. Kantorisová, Mgr. Skladaná a Ing. Pravotiaková. Vyučujúce z gymnázia sprevádzala Mgr. Krupová. Spoločné doobedie bolo ukončené prehliadkou našej školy a jednotlivých učební druhého stupňa.