Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Beseda

Dňa 31.3.2016 sa na 1. stupni uskutočnila beseda s pani Šucháňovou z NAPANT-u, ktorá nám pútavou formou porozprávala o živote zvierat v lese.
Ďakujeme!