Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Samorast – čo v ňom vidím ja…

Hľa, človek, brat môj
vzhliadni, kde v prírode všade
krása a múdrosť Pána usadená.
Vojdi, nazri, počúvaj a cíť.

Každý, kto miluje prírodu, dobre vie, že sú v nej ukryté krásy, ktoré je potrebné trošku poodhaliť, prípadne sa na ne pozrieť z iného uhľa pohľadu. Pán Juraj Halaj, pedagóg na dôchodku, si našiel krásne hobby. Do malebných zákutí dolín, vŕškov sa často vyberá a zbiera, čo je jeho oku i srdcu milé…. Vždy keď vyjde z hory, spoločnosť mu robí nový kúsok. A potom po večeroch ich šľachtí – samorasty. So synmi ich nazbieral už stovky. Samozrejme, že ak dovlečiete z hory kus konára, nikto vás nepochváli. Takže treba si trochu napľuť do dlaní a chytiť sa roboty. Stojí to za to, pretože samorastu okrem originality vtlačíte aj vlastný punc.

Zo samorastov p. Juraja Halaja dýcha láska k drevu, jeho estetické cítenie a kreativita. Skúma tvaroslovie objavených kúskov, štruktúru dreva, jeho farebnosť i anomálie, no až vďaka jeho umeleckému cíteniu a remeselnej zručnosti sa z nich stávajú skutočné skvosty. Jedinečné, neopakovateľné, tak trochu tajuplné svojou obraznosťou a viacvýznamovosťou. A práve z týchto atribútov samorastov p. Halaja vychádzala súťaž „Samorast – čo v ňom vidím ja“, na ktorej sa 14. 10. 2016 zúčastnili žiaci 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníka.

S veľkým zaujatím skúmali zástupcovia tried jednotlivé samorasty a objavovali v nich tvary a obrazy na prvý pohľad skryté. Pomenovali to, čo v samorastoch videli svojimi očami a cítili svojim srdcom – koňa so šiestimi nohami a očami predátora; lamu; ktorá sa snaží uniknúť z ohňa; ľadovú kráľovnu, vtáka, ktorý oplakáva starý strom; vlka, čo žerie korisť; ružu; cencúle; krídlo jastraba, čo práve odlieta; ježibabu; smutnú tvár; sloniu hlavu; plávajúcu labuť; trón pre kráľa; nostalgiu; chradnutie; prilbu bojovníka… Žiaci prejavili veľkú variabilitu, obrazotvornosť a tvorivosť nielen vo vnímaní, ale aj pri pomenovaní samorastov. Nakoniec označili samorasty, ktoré ich najviac zaujali. Ich objaviteľské skúmanie bolo zavŕšené oceneniami za najoriginálnejšie vyjadrenia.

1.miesta získali: Liliana Bernadičová – 3.A, Alexandra Mecková – 4.A, Janka Kamzíková a Silvia Ševcová – 7.A, Daniela Mišurdová – 8.A, Vanesa Kulifajová – 9.A
2. miesta získali: Nina Vojtková – 3.A, Bibiana Zlúkyová – 4.A, Janka Halušková – 7.A, Kristína Gandžalová – 8.A, Petra Homolová – 9.A
3. miesto získali: Jozef Šajša – 3.A, Bianka Tlučáková – 4.A, Adam Kanoš – 8.A.
Cenu za originalitu vyjadrení získal Adam Kanoš z 8.A triedy.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie p. Halajovi za sprístupnenie jeho umeleckej zbierky našim žiakom i cenné rady, ako vnímať prírodu, jej hodnoty a krásy a p. Jozefovi Tlučákovi za finančné prostriedky poskytnuté na ocenenia pre žiakov.
Taktiež ďakujeme za zorganizovanie pani učiteľke Mgr. Márii Skladanej.