Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Beseda s miestnym umelcom

Beseda s p. Jurajom Halajom, ktorý sa už veľa rokov venuje práci s drevom a je jeho srdcovou záležitosťou, sa uskutočnila v októbri 2016. So svojím obdivom a vrúcnym vzťahom k prírode sa podelil so žiakmi 8.A triedy.

Zaujalo ich pútavé rozprávanie o jeho zážitkoch z detstva, o tom, ako sa rodil jeho vzťah k drevu i o tom, ako o mnoho rokov neskôr na svojich potulkách prírodou so synmi zbieral samorasty a neskôr vo svojej dielničke objavoval pri ich opracovaní neobyčajné tvary. Z rozprávaní p. Halaja zaznievala vrúcnosť, tvorivé zanietenie a obdiv ku kráse a hodnotám prírody. V jeho prácach žiaci našli súznenie umelca a prírodného materiálu a pochopili, že na svet okolo je treba sa dívať nielen očami, ale aj s otvoreným srdcom. Prezentované samorasty ich priblížili k prírode a jej čaru. Pri nich si uvedomili, aké krásne veci nám ponúka les.

Možno táto beseda podnietila niektorého žiaka na zaujímavé hobby, ktoré poteší pri nájdení samorastu, ale aj pri práci zo samotným drevom, ktoré možno určitým spôsobom tvarovať, opracovávať a dávať mu nový tvar, novú podobu. Určite však priviedla mnohých žiakov k zamysleniu nad svojím vzťahom k prírode.
Za zorganizovanie besedy ďakujeme p. učiteľke Mgr. Márii Skladanej.