Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Rodičovské združenie – pozvánka

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 13. 12. 2016 od 14.30 do 16:00 hod. s možnosťou konzultovať prospech a dochádzku žiakov so všetkými vyučujúcimi.
Združenie bude spojené s voľbami členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá.

Mgr. Jozef Šajša
riaditeľ školy