Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Plavecký výcvik 2016

V dňoch 7.11. – 14.11.2016 plaváreň v Závadke nad Hronom privítala našich štvrtákov, ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu a získali tak základné plavecké zručnosti.
Pod vedením Mgr. Jozefa Šajšu a Mgr. Ivany Zlúkyovej sa prvý deň zoznamovali s vodným prostredím, hrali hry a učili sa splývať, neskôr sa oboznámili s plaveckými štýlmi a skokmi.
Na záver kurzu si zmerali sily v potápaní, skokoch do vody a predviedli plavecký spôsob, ktorý im ide najlepšie, za čo obdržali diplom a sladkú odmenu.