Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Technická olympiáda 2016

Dňa 1.12.2016 sa konala Technická olympiáda na ZŠ Pionierska 4 v Brezne.
Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. TO má dve kategórie (kategória B pre 5. – 7. ročníky ako súťaž jednotlivcov, kategória A pre 8.- 9.ročníky ako súťaž dvojíc).
Súťaž je organizovaná v 4 kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne), pričom kategória B končí určením víťaza krajského kola.
Našu školu reprezentovali: M. Zlúky,M. Refka z 9.A a R. Tlučák zo 7.A.
Okrem našich žiakov súťazili ešte žiaci zo ZŠ Pohronská Polhora a ZŠ P4 z Brezna. Začiatok súťaže bol o 9:00. Celkovo bolo 9 súťažiacich.

Výsledky Okresného kola technickej olympiády konanej 1. 12. 2016

V kategórii A – súťaž dvojíc, sa Martin Zlúky a Martin Refka umiestnili na 3. mieste.
V kategórii B – súťaž jednotlivcov sa Róbert Tlučák umiestnil na 2. mieste.

Žiakov pripravovala Ing. Anna Pravotiaková.