Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Pytagoriáda – školské kolo

V stanovených dňoch sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády – 38. ročník.

Výsledky a úspešní riešitelia:

P3 – Kristína Součeková – 14 bodov (10+4 za čas)
Nina Vojtková – 18 bodov (10+8 za čas)
Liliana Bernadičová – 17 bodov (11+6 za čas)
P4 – neboli úspešní riešitelia
P5 – neboli úspešní riešitelia
P6 – Petra Kantorisová – 14 bodov (12+2 za čas)
P7 – Silvia Ševcová – 11 bodov (10+1 za čas)
P8 – neboli úspešní riešitelia