Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vianočný basketbal

Ako každoročne, tak aj tento školský rok, sa na našej škole dňa 22. decembra 2016 uskutočnil vianočný basketbal medzi učiteľmi a deviatakmi. Zápas sa odohral krátko po druhej vyučovacej hodine v školskej telocvični. Obe družstvá sa veľmi snažili získať výhru a všetci hrali veľmi dobre. Najmä deviataci sa snažili prekonať učiteľov, no nakoniec sa im to nepodarilo. Zápas skončil so stavom 22:28.

Za učiteľov bojovali: Mgr. Erika Bialiková, Ing. Katarína Kanošová, Mgr. Slavomír Marko, Mgr. Jozef Šajša, Mgr. Lenka Sidorová, Peter Zibrík, Mgr. Elena Halušková.

Za deviatakov súťažili: Martin Zlúky, Matej Bútora, Jakub Mišurda, Martin Refka, Petra Homolová a Veronika Borloková.

Rozhodca: pán Ján Kanoš

Hráčom ďakujeme za príjemné spestrenia dňa a zúčastneným sme vďační za povzbudzovanie, ktoré určite pomohlo k takému vyrovnanému stavu.

(S. Ševcová, 7.A)