Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Chrípkové prázdniny

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá ako príslušný správny orgán, na základe odporúčania obvodného detského lekára a so súhlasom zriaďovateľa

prerušujem z dôvodu vírusového ochorenia prevádzku školy v dňoch
18.01.2017 – 20. 01.2017.

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

Vyučovanie pokračuje v pondelok 23. 1. 2017.

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy