Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zručný mladý Horehronec

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová a Železiarne Podbrezová a.s. usporiadali dňa 9.decembra 2016 súťaž technických zručností žiakov základných škôl druhého stupňa pod názvom ,,Zručný mladý Horehronec“.

Zorganizovaním tejto súťaže sa zapojili do aktivít v rámci Európskeho týždňa odborných zručností na základe iniciatívy Európskej komisie, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to prostredníctvom podujatí organizovaných v celej Európe.

Na súťaž sa prihlásilo 11 základných škôl z regiónu po dvoch žiakoch, spolu 22 žiakov a súťažili v dvoch kategóriách a to družstvách a v jednotlivcoch z praktickej a teoretickej časti.
V praktickej časti jednotlivcov bolo treba nakresliť a ručne vyrezať požadované tvary výrobku podľa výkresovej dokumentácie a odmerať rozmery súčiastky, v súťaži družstiev bola montáž stavebnice MERKUR na čas.
V teoretickej časti žiaci odpovedali na testové otázky z matematiky a fyziky na PC.

Za našu školu súťažili žiaci 8. ročníka – Marek Fiľo a Adam Kanoš, prípravu a pedagogický dozor zabezpečovala Ing. Anna Pravotiaková.
Súťažilo sa o zaujímavé vecné ceny pre jednotlivcov aj pre víťazné družstvá, ktoré získali pre svoju školu sadu náradia. Všetci žiaci dostali tričká, v ktorých súťažili a diplomy za aktívnu účasť.
Z našich žiakov sa v súťaži jednotlivcov umiestnil Marek Fiľo na 8. mieste.
Kým žiaci súťažili, pre pedagogický dozor, jedenástim učiteľom základných škôl pripravili exkurziu do hutníckeho múzea a na výrobu ocele v Železiarňach Podbrezová a.s. Po prestávke na obed sa učitelia oboznámili s výbornými podmienkami teoretického a praktického vyučovania na škole.