Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 17.1.2017 sa uskutočnil 27. ročník Obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku v Brezne.
Našu školu reprezentovala žiačka siedmeho ročníka Silvia Ševcová v kategórii 1A.
Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti.
V písomnej časti museli žiaci preukázať svoje vedomosti zo slovnej zásoby a gramatiky, ďalej absolvovať posluch s porozumením a čítanie s porozumením, ku ktorým vypracovávali dané úlohy s vysokou náročnosťou. Na všetky úlohy bol presne určený čas.
V ústnej časti žiaci absolvovali rozhovor v danom jazyku na danú tému. Druhou časťou bola práca s obrázkom. V tejto časti sa preverila ich slovná zásoba, ako aj ich schopnosť a pohotovosť reagovať v príslušnom jazyku.
Žiakov hodnotila komisia zložená z vyučujúcich anglického jazyku z rôznych miest a obcí. Náročnosť bola veľmi vysoká.
V tomto ročníku sa naša žiačka umiestnila na deviatom mieste z jedenástich.
Ďakujeme jej za reprezentáciu našej školy a za prípravu pani učiteľke Mgr. M. Kalmanovej.