Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Dňa 25.1.2017 sa v Centre voľného času v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej uskutočnil 24. ročník súťaže Šaliansky Maťko, do ktorej sa zapojilo 12 škôl okresu Brezno.

Súťažilo sa v troch kategóriach. Súťažiaci umiestnení na prvých troch miestach boli ocenení diplomami a ďalšími cenami, ktoré zabezpečilo Centrum voľného času a Miestne pracovisko Matice slovenskej.

Našu školu reprezentovala v tretej kategórii Petra Kantorisová zo 6. ročníka, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. K výbornému umiestneniu jej srdečne blahoželáme!!! Za jej prípravu ďakujeme pani učiteľke Mgr. M. Skladanej.