Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznámenie o výsledkoch z výberového konania pre projekt ŠOV

O z n á m e n i e
o výsledkoch z výberového konania
na pracovné pozície pre národný projekt „Škola otvorená všetkým“
zo dňa 30. 1. 2017

Po vyhodnotení výsledkov komisie výberového konania oznamujeme, že:

-do výberového konania na pozíciu „Sociálny pedagóg“ sa prihlásili 3 uchádzači, z toho výberového konania sa zúčastnili 3 uchádzači.
Hlasovaním výberovej komisie bola na pozíciu „Sociálny pedagóg“ zvolená Mgr. PhDr. Františka Baksová.

– do výberového konania na pozíciu „Školský špeciálny pedagóg“ sa prihlásili 2 uchádzači, z toho výberového konania sa zúčastnili 2 uchádzači.
Hlasovaním výberovej komisie bola na pozíciu „Školský špeciálny pedagóg“ zvolená Mgr. Žaneta Holková.

– do výberového konania na pozície „Pedagogický asistent učiteľa“ sa prihlásilo 12 uchádzačov, z toho výberového konania sa zúčastnilo 11 uchádzačov.
Hlasovaním výberovej komisie boli na pozíciu „Pedagogický asistent učiteľa“ zvolené Mgr. Martina Kantorisová a Mgr. Danka Simanová.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za účasť na výberovom konaní.

V Pohorelej, dňa 31. 1. 2017

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy