Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Všetkovedko

Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnila súťaž Všetkovedko. Súťažilo sa už v decembri a teraz Vám prinášame výsledky:

Titul „Všetkovedkov učeň“ získali:

2. ročník: A. Bodnáriková, A. Tlučáková, A. Zemanová, J. Kanošová, K. Danieličová, D. Boháč.
3. ročník: N. Vojtková, K. Mikolajová, K. Součeková, K. Pinčiarová
4. ročník: D. Gažúr, B. Zlúkyová
5. ročník: D. Danielič, Ch. Suchánek, J. Balážová

Titul „Všetkovedko“ získali:

4. ročník: J. Kanoš, A. Mecková, B. Tlučáková
5. ročník: J. Gandžala

Titul „Všetkovedko školy“ získala Liliana Bernadičová z 3.A. triedy, ktorá sa v celoslovenskom hodnotení umiestnila na 5. mieste.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme im veľa síl v získavaní lepších výsledkov v ďalších súťažiach. Za realizáciu ďakujeme pani učiteľke Mgr. M. Huťovej.