Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hviezdoslavov Kubín 2017

Dňa 10. februára 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Súťažilo sa v troch kategóriách:
1. kategória: 2.-4. ročník
2. kategória: 5.-6. ročník
3. kategória: 7.-9. ročník

Výsledky súťaže:

I. kategória: próza –
1. miesto – Alexandra Mecková, IV.A
2. miesto – Kristína Součeková, III.A
3. miesto – Bianka Tlučáková, IV.A
Alžbeta Bodnáriková, II.A

I. kategória: poézia –
1. miesto – Matej Tešlár, IV.A
2. miesto – Bibiana Zlúkyová, IV.A
3. miesto – Vanesa Pompurová, III.A
Alžbeta Tlučáková, II.A

II. kategória: próza –
1. miesto – Sára Blahová, VI.A
2. miesto – Dominika Hrčáková, V.A

II. kategória: poézia –
1. miesto – Janka Balážová, V.A
2. miesto – Ján Gandžala, V.A
Petra Kantorisová, VI.A
3. miesto – Samuel Pompura, VI.A

III. kategória: próza –
1. miesto – Daniela Mišurdová, VIII.A
2. miesto – Gabriela Gáliková, VIII.A
Silvia Ševcová, VII.A
3. miesto – Jakub Bútora, VII.A

III. kategória: poézia –
1. miesto – Kristína Gandžalová, VIII.A
2. miesto – Adam Kanoš, VII.A
Marek Fiľo, VII.A
3. miesto – Veronika Borloková, IX.A
Janka Kamzíková, VII.A

Do okresného kola postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste. Súťaž sa konala dňa 22. februára 2017 v Centre voľného času v Brezne. Okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v školskom roku 2016/2017 zúčastnilo 16 ZŠ okresu Brezno s celkovým počtom 72 súťažiacich.

Sme veľmi potešení, že z okresného kola do regionálneho kola, ktoré sa bude konať dňa 22. marca v Banskej Bystrici postúpili až traja žiaci našej školy.
Z I. kategórie Matejko Tešlár, z II. kategórie Janka Balážová a z III. kategórie Kristínka Gandžalová.

Ďakujeme p. učiteľkám Mgr. Ľ. Vaculčiakovej, Mgr. M. Huťovej, Mgr. I. Zlúkyovej, PaedDr. G. Kanošovej, Mgr. M. Krupovej a Mgr. M. Skladanej za prípravu žiakov na súťaž.