Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Marek Medveď víťazom okresného kola dejepisnej olympiády

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

Dňa 14. februára 2017 sa v ZŠ s MŠ K. Rapoša v Brezne uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády.

Našu školu reprezentovali dvaja najlepší a najúspešnejší riešitelia školského kola – Marek Medveď a Adam Kanoš.

Toto sú výsledky úspešných riešiteľov:
Marek Medveď 7. A – 1. miesto v kategórii E
Adam Kanoš 8. A – 13. miesto v kategórii D

Najlepšie umiestnenie dosiahol Marek Medveď, ktorý zvíťazil v kategórii E s úžasným počtom bodov 82 z možných 100 a našu školu bude reprezentovať v krajskom kole. Súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a postupujúcemu držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať 27. marca 2017 v Banskej Bystrici.

Ing. Anna Pravotiaková