Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Víťazstvo v „Let´s play“

Súťaž v anglickom jazyku „Let´s play“

Dnešný deň bol pre žiakov 4.A triedy Jakuba Kanoša a Bianku Tlučákovú mimoriadne úspešný.

Základná škola Heľpa zorganizovala už druhý ročník súťaže v anglickom jazyku pre žiakov 1. stupňa.

Súťažilo sa vo dvojiciach, aby deti nabrali odvahu, veď anglický jazyk sa učia iba druhý rok.

Naši žiaci spomedzi desiatky súťažných tímov najlepšie zvládli písomnú časť, v ktorej stratili iba jediný bod a rovnako dobre si počínali aj v praktickej časti.

Svoje vedomosti museli preukázať v týchto tematických okruhoch: Školské potreby, Pozdravy a pokyny, Čísla 0 – 100, Rodina, Zvieratá, Aktivity.

Dúfame, že 1. miesto, ktoré získali bude pre nich dobrou motiváciou a prajeme im veľa chuti do učenia.

Súťažiacich pripravovali vyučujúce Mgr. Marianna Kalmanová a Mgr. Ivana Zlúkyová.