Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hod na cieľ s frisbee

Vyhodnotenie súťaže HOD S FRISBEE NA CIEĽ konanej 17. februára 2017:

Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Jožko Pajer 1.A, výkon: 8 bodov
2.miesto: Bartolomej Pokoš 2.B, výkon: 7 bodov
3.miesto: Vladimír Radič 2. B, výkon: 7 bodov

Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: Adam Šarišský 4.A, výkon: 10 bodov
2.miesto: Andrej Radič 2. B, výkon: 8 bodov
3.miesto: Adrián Čonka 4.A, výkon: 7 bodov

Dievčatá 1. – 2. ročník
1.miesto:Júlia Kanošová 2.A, výkon: 9 bodov
2.miesto: Jozefína Šarišská 2.B, výkon: 7 bodov
3.miesto:Juliana Gajdová 1.A, výkon: 6 bodov

Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov. Každý žiak sa najprv rozbehal, rozcvičil si svoje telo, nacvičil si súťažnú disciplínu a nakoniec súťažil.
Ako prvé začali súťažiť dievčatá, potom chlapci 1.a 2. ročníka a nakoniec tí najstarší. Žiaci mali po tri pokusy. Hádzanie s frisbee bolo odstupňované – hod na bránku alebo do bránky bol za 3 body, veľké kužele 2 body a malé kužele 1 bod. Ak pri hode žiak zasiahol naraz viac cieľov, tak sa ciele spočítali.
Kým sa vypisovali diplomy, žiaci sa aktívne zapájali do pohybových hier: ,,Ihla a niť“, ,,Doodgeball“, ,,Hry s PET vrchnákmi“ .
Počas celej súťaže bola medzi žiakmi príjemná súťaživá atmosféra.
Žiaci sa navzájom povzbudzovali a tešili sa z hier. Za realizáciu ďakujeme pani učiteľke Mgr. Lenke Sidorovej a pomoc pani učiteľke Mgr. Elene Haluškovej.