Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Exkurzia v Závadke nad Hronom

Dňa 22. februára 2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie, ktorú zorganizovala SOŠ Techniky a služieb Brezno.

Cieľom exkurzie bolo ukázať žiakom prevádzky, v ktorých by sa po úspešnom štúdiu na ich škole mohli zamestnať.

O 9:00 žiakov pri škole vyzdvihol autobus a spolu so žiakmi ZŠ Závadka nad Hronom ich doviezol do firmy SLOVPUMP TRADE. Pani riaditeľka Mgr. Dana Kubušová v skratke predstavila jednotlivé odbory, ktoré je možné na ich škole študovať. Následne boli žiaci prevedený po jednotlivých prevádzkach vo firme.

Exkurzia pokračovala vo firme BOHUŠ, kde mali žiaci možnosť vidieť spracovanie rúr od prvotného produktu až po export.

Posledné kroky viedli do firmy HAMANNAX, kde sa vyrába rôzny nábytok na mieru. Žiaci získali reálny prehľad o možnosti vyplatenia sa jednotlivým odborom.