Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Fašiangový karneval 2017

V poslednú fašiangovú sobotu 25. februára 2017 sa v obci konala Fašiangová zabíjačka. Žiaci našej školy sa na tejto udalosti zúčastnili ako nádherné masky v sprievode obcou, ktorý sa začal na pravé poludnie. Po sprievode nasledoval kultúrny program na amfiteátri. Tu sa predstavili naše deti z DFS Mladosť so spevom aj tancom pod vedením p. uč. Mgr. M. Huťovej, hudobne ich sprevádzali p. Jozef Maťúš na akordeóne a A. Haľaková z 8.A na husliach.

P. uč. Ing. K. Kanošová a Mgr. E. Halušková následne vyhodnotili a odmenili najkrajšie masky fašiangového karnevalu:

V kategórii st. žiaci ocenili: Pani v župane (J. Balážová, 5.A), Ľadová kráľovná (A. Mecková, 4.A), Kostlivec (M. Tešlár, 4.A), Starena (M. Kováč, 7.A).
V kategórii ml. žiaci: Shrek (K. Pinčiarová, 3.A), Pirátka (K. Mikolajová, 3. A), Pirátka (N. Vojtková, 3. A), Batman (M. Maťúš, 1.A), Upírka (A. Tlučáková, 2.A), Nočná pani (N. Tešlárová, 1.A), Kalimero (J. Šajša, 3.A).
V kategórii najmladšie deti: Torr (S. Rochovský), Pirát (A. Vojtko), Hasič (J. Hlaváč), Myšiak Tom (K. Pinčiar).
Z dospelých sme odmenili jedinú a najkrajšiu masku Pavúčiu ženu (A. Prčová).

Gratulujeme a ďakujeme všetkým maskám, účinkujúcim a učiteľom, ktorí sa zúčastnili tejto vydarenej akcie!