Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Lyžiarsky výcvik 2017

V dňoch od 20.2 do 24.2.2017 sa v našej škole uskutočnil lyžiarsky výcvik. Zúčastnili sa ho žiaci 7. ročníka, inštruktori Mgr. Jozef Šajša a PaedDr. Gabriela Kanošová, pedagogický dozor Bc. Jana Tlučáková. Výcvik sa realizoval v obci Dedinky v lyžiarskom stredisku „Ski Biele vody a Dedinky“. Prebiehal v dĺžke 6 hodín denne podľa vopred vypracovaného plánu pod vedením inštruktorov.

V priebehu výcviku boli žiaci oboznámení s témami:
– Biely kódex
– Lyžiarske vybavenie, nebezpečenstvo na horách
– Pravidlá pohybu a pobytu na horách
– Technika a metodika lyžovania
– Zdravotnícka prednáška

Každý večer si žiaci spríjemňovali kultúrnym programom, súťažami a diskotékou v priestoroch reštaurácie penziónu. Na večerné teoretické vzdelávanie využívali techniku z projektu MRK.

Touto cestou sa chceme poďakovať pedagogickým zamestnancom za ich trpezlivosť a ochotu naučiť žiakov základné lyžiarske zručnosti, Penziónu Pelle za ubytovanie a výbornú stravu, vlekárom za starostlivosť o lyžiarsky svah a v neposlednom rade aj žiakom, ktorí mali chuť a snahu každý deň sa zlepšovať v lyžovaní. Ďakujeme!!!