Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Súťaž dvojíc v badmintone

Súťaž dvojíc v badmintone sa konala 9. júna 2017 v telocvični s počtom žiakov 12.
Žiaci vytvorili ľubovoľné dvojice z rovnakej kategórie. Každá dvojica mala tri pokusy, ktoré sa sčítali.
V úvode súťaže sa žiaci rozbehali, rozcvičili a natrénovali si súťažnú disciplínu. Po tréningu súťažili v ľubovoľnom poradí.
Na záver polovica žiakov hrala futbal a druhá polovica trénovala badminton.
Za realizáciu ďakujeme p. uč. Mgr. Lenke Sidorovej a asistenciu pri súťaži p. uč. Mgr. E. Haluškovej.

Vyhodnotenie súťaže:

Žiaci 1. – 2. ročník
1.miesto: Bartolomej Pokoš, K. Puška 2. B, výkon: 20 úderov
1.miesto: Kristínka Danieličová, Julka Kanošová 2.A, výkon: 3 údery

3. – 4. ročník
1.miesto: Paťo Paľus, Riško Kalman 4.A, výkon: 10 úderov
2.miesto: Maťko Tešlár, Emka Vajdíková 4. A, výkon: 9 úderov
3.miesto: Martinko Baksa, Bianka Tlučáková 4.A, výkon: 6 úderov

Gratulujem víťazom a ďakujeme im za účasť!