Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Detské Chalupkovo Brezno

Detské Chalupkovo Brezno – prehliadka detskej záujmovej činnosti vo výtvarnej a literárno-dramatickej činnosti – XI. ročník sa konal 8.6.2017 v Brezne.

Deti našej materskej školy sa prezentovali vo výtvarnej tvorbe maľovaním na plátno, na tému Môj kamarát/kamarátka. Ocenená bola maľba Lucii Zlúkyovej.
V okrese Brezno sa do výtvarnej súťaži zapojilo cca 150 detí, z ktorých odborná porota vybrala desať. Členkou poroty bola aj PaedDr. Dagmar Krupová.

Pre ocenené deti bol dopoludnia pripravený zaujímavý program.
Na darčeky prispela v mene obecného úradu veľkou mierou aj pani starostka Ing. Jana Tkáčiková.