Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zdravý fast food

Milí priatelia!
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu zameraného na zdravú stravu s názvom Fiktívna firma, Zdravý fast food.

Hlavným zámerom bolo podporiť zdravú výživu u všetkých ľudí, najmä u žiakov.
V našej firme budeme vyrábať zdravé jedlá, predovšetkým nátierky.
Každý žiak mal možnosť sa do projektu zapojiť. Ako v skutočnom živote, tak aj tu si žiaci museli napísať životopis a motivačný list, tiež uviesť pozíciu, o akú majú záujem.
Záujemcov o prácu bolo veľa. Po výberovom konaní získali tieto pozície:
riaditeľ firmy, zástupca firmy, ekonóm, manažér, kuchár, čašník, upratovač, zásobovač, SBS, PR, hygienik.
Každá pozícia vo firme má svojho šéfa a zamestnancov s dôležitou úlohou. Žiaci sa musia naučiť spolupracovať, aby vytvorili dokonalú prácu.

Odmenou pre žiakov bude výlet do múzea mincí a medailí v Kremnici.
O fungovaní našej firmy sa presvedčíme dňa 16. 10. 2017, kedy budeme mať možnosť ochutnať plody našej spoločnej práce.

Už teraz sa tešíme na ochutnávku zdravých nátierok a osviežujúcich nápojov!

Autor: Liliana Bernadičová – PR, žiačka 4. ročníka, ZŠ s MŠ Pohorelá.