Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Majstrovstvá okresu Brezno žiakov v rapid šachu

Šachový klub Orlová POHORELÁ,
ZŠ s MŠ Pohorelá, Obecný úrad Pohorelá a KŠZ Banská Bystrica

usporiadali 18.10.2017 Majstrovstvá okresu Brezno žiakov v rapid šachu.

Miesto konania : jedáleň ZŠ Pohorelá

Súťažiaci : žiaci a žiačky základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií vo veku 6 ÷ 15 rokov z okresu Brezno

Jozef Kanoš, Šachový klub Orlová Pohorelá
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá