Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Lampiónový sprievod 2017

Dňa 27. októbra 2017, v piatok pred jesennými prázdninami, sa na našej škole uskutočnili tvorivé dielne a lampiónový sprievod ku dňu Halloweenu.

Boli tam zaujímavé tvorivé dielne, napr. vyrezávanie tekvíc, vytváranie halloweenských ozdôb, maľovanie na tvár a poniektorí piekli aj múmie.

Pri tvorivých dielňach pomáhali aj p. riaditeľ Mgr. J. Šajša, Mgr. Ľ. Vaculčiaková, Mgr. E. Bialiková, Mgr. M. Mikolajová, Mgr. M. Huťová, Mgr. M. Kalmanová, Mgr. M. Krupová, Mgr. T. Šajšová, Ing. K. Kanošová, Mgr. D. Simanová, Mgr. M. Kantorisová.
Spoluorganizátorom bolo Komunitné centrum v Pohorelej. Na konci tvorivých dielní sa vyhodnotili najkrajšie tekvice a uskutočnil sa lampiónový sprievod od školy na námestie a späť.
Bol to určite pre nás veľký zážitok, hlavne pre tých najmenších.