Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Mikuláš 2017

Tak, ako predošlé roky, aj tento rok k nám 6. decembra 2017 zavítal sv. Mikuláš.
Za povedané básničky a zaspievané pesničky sme dostali sladkú odmenu.
V tento sviatočný deň pripravili pre nás žiaci rôzne hudobné a tanečné vystúpenia v telocvični.
Žiaci tanečného krúžku nám predviedli svoj talent, rómske dievčatá si pripravili pekné tance a rómski žiaci zo skupiny Gypsy Bachtale pripravili pre nás hudobné vystúpenie.
Po vystúpeniach sa začala diskotéka a my sme sa zabávali až do konca.
Ďakujeme žiakom z deviatej triedy za skvelého Mikuláša a výbornú diskotéku, p. uč. Mgr. Krupovej, Ing. Pravotiakovej, p. špec. pedagogičke Mgr. Holkovej a p. asistentke Mgr. Kantorisovej za prípravu programu a všetkým ostatným vyučujúcim za dozor na diskotéke.