Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Letné olympijské hry

Súťaž Letné olympijské hry sa konala 8. júna 2018 s počtom súťažiacich 13.
Pred súťažou sa žiaci ako vždy rozbehali, rozcvičili, obhliadli si súťažné disciplíny.

Žiaci si mohli zlepšiť svoj čas až o 10 sek., a to v tom prípade, keď splnia dve dôležité disciplíny. Prvou bolo zapamätať si slovný a číselný kód, ktorý museli po odsúťažení vysloviť. Druhá úloha bola fyzická. Žiaci mali hodiť loptu smerom za chrbát a trafiť sa do vyznačeného cieľa. Keď tieto úlohy splnili, čas sa im odčítal.

Okrem týchto úloh museli behať, preskakovať prekážky, bežať slalom pomedzi kužele, odniesť kruhy a položiť ich na vyznačené miesto, udržať sa 5 sek. na tyči, zobrať bremeno na lane a prísť do cieľa.
Všetci súťažiaci to zvládli, a to bravúrne!

Týmto chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorí chodievali nielen na športové súťaže, ale aj tým, ktorí vzorne navštevovali športový krúžok. Ide hlavne o žiakov z 1. A triedy, pár žiakov z 3. A, 3. B, 2. A a jednu žiačku zo 4.A triedy.
Tiež veľmi pekne ďakujem p. uč. Haluškovej za celoročnú pomoc pri realizácii krúžku, a hlavne pri súťažiach.

Mgr. Lenka Sidorová

Vyhodnotenie súťaže:

Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Jakub Pompura, 1.A., výkon: 18,83 sek.
2.miesto: Zdenko Maťuš, 1. A, výkon: 25,12 sek.
3.miesto: Matej Maťuš, 2. A, výkon: 26,41 sek.

Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: Kevin Pokoš, 3.B, výkon: 17,54 sek.
2.miesto: Tomáš Klimko, 3. A, výkon: 21,01 sek.
3.miesto: Igor Kováč, 3.B, výkon: 33,19 sek.

Dievčatá 1. – 2. ročník beh: 3 minúty
1.miesto: Julianka Gajdová, 2.A, výkon: 26,91 sek.
2.miesto: Natália Tešlárová, 2.A, výkon: 27,45 sek.
3.miesto: Lucka Gandžalová, 1.A, výkon: 31,32 sek.

Dievčatá 3. – 4. ročník
1.miesto: Kristínka Danieličová, 3.A, výkon: 27,17 sek.

Gratulujem!!