Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zábava s angličtinou

Dievčatá 4. A triedy nacvičili scénku s názvom Birthday party pre svojich spolužiakov, v ktorej Princess Bella oslavuje narodeniny s postavičkami z ich knihy anglického jazyka English world 2.
Táto kniha ich sprevádzala 4. ročníkom výučby anglického jazyka.
Taktiež si pripravili hry a aktivity v anglickom jazyku, ako napríklad Kukučka.
Aj takto sa dá spolu prežiť zábavná hodina angličtiny.

Mgr. Marianna Kalmanová