Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Sparťanský beh

Dňa 9.6.2018 sa v prírode okolia Pohorelej uskutočnili preteky ,,Sparťanský beh“. Po príchode žiakov k štartu im boli pridelené čísla zapísané na rameno.

Súťaže sa zúčastnili: Kanošová Magdaléna 1.A, Kanošová Júlia 3.A, Šajša Jozef 4.A, Mikolajová Karolína 4.A, Vojtková Nina 4.A, Pinčiarová Karolína 4.A, Kubanda Jakub 4.A, Harvan Viktor 5.A, Kanoš Jakub 5.A, Tlučáková Bianka 5.A, Zlúkyová Bibiána 5.A Cesnaková Daniela 6.A, Hrčáková Dominika 6.A, Mišurda Matej 7.A, Kováč Milan 8.A, Tlučák Róbert 8.A, Kanoš Adam 9.A a behu sa zúčastnil aj pán riaditeľ Mgr. J. Šajša a pani učiteľka Ing. K. Kanošová.

Súťažiaci boli oboznámení s pravidlami pretekov. Trať bola vedená svažnicou a mala dĺžku 4,5 km. Všetci sa spoločne rozcvičili, na povel vybehli zo štartu a zdolávali tieto prekážky:
zapamätanie si hesla, šplhanie po lane na strom, prenášanie skál vo vedre, ťahanie pneumatiky po označenej trase, hod dreveným oštepom do terča, lezenie po zemi popod šnúry a tiež prenášanie vajca na ťažkom drevenom dienku.

Všetci súťažiaci bojovali zo všetkých síl, celú trať s prekážkami zdolali a v cieli už na každého čakala medaila. Všetci boli radi, že náročnú trať zvládli a v cieli si už mohli len vychutnať ten úžasný pocit z behu.

Najrýchlejší Sparťan: Adam Kanoš 9.A (30min. 56s.)
Najrýchlejšia Sparťanka: Bibána Zlúkyová 5.A (40min. 15s.)

Najrýchlejší Sparťania a Sparťanky v ročníkoch:
1.ročník: Kanošová Magdaléna
3.ročník: Kanošová Júlia
4.ročník: Šajša Jozef a Pinčiarová Karolína
5.ročník: Harvan Viktor a Zlúkyová Bibána
6.ročník: Cesnaková Daniela
7.ročník: Mišurda Matej
8.ročník: Kováč Milan
9.ročník: Kanoš Adam

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, vedúcim stanoviští: Janke Gajdovej, Kataríne Dobrotovej, Mgr. I. Datkovej, Mgr. M. Kantorisovej, Mgr. T. Šajšovej, Danielke Mišurdovej, Emilovi Holkovi a traťovému komisárovi S. Kantorisovi za pomoc, Mgr. I. Zlúkyovej za fotenie a Mgr. J. Šajšovi za doprovod žiakov na štart.

Mgr. Žaneta Holková