Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Školský výlet na 1. stupni

V pondelok 11. júna 2018 sme všetci netrpezlivo čakali, aký deň nás čaká.
Bol totiž pred nami školský výlet a pondelkové ráno nás neprivítalo príliš pekným počasím. Všetky obavy sa však rozplynuli už po prvých kilometroch. Za Breznom vykuklo slnko a sprevádzalo nás až do Zvolena.

Cesta bola príjemná a divadelné predstavenie Ďurošík alebo Na zbojnícku nôtu nás milo prekvapilo humorným príbehom i peknými pesničkami. Vydali sme sa na dobrodružnú cestu za zbojníckym osudom a vstúpili do sveta čarovných bytostí, statočných zbojníkov, či skúpeho zemepána. A tak ako každej rozprávke, aj v tejto víťazí dobro nad zlom.

Po skončení predstavenia sme sa na námestí schladili chutnou zmrzlinou, deti si nakúpili darčeky a pobrali sme sa domov. Cestou v autobuse bolo veselo, pretože si deti cestu spestrili spevom ľudových piesní. Horehronie nás privítalo poriadnou búrkou, ale náš výlet určite stál za to.

Počas celého výletu na nás dozerali Mgr. Vaculčiaková, Mgr. Zlúkyová, PaedDr. Kanošová, Mgr. Huťová a Mgr. Šajšová, ktorým zároveň ďakujeme za organizáciu tohto výletu.