Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Szabóov grafický Lučenec 2018

Dňa 14.6.2018 sa naše žiačky Liliana Bernadičová, 4.A a Petra Kantorisová , 7.A
zúčastnili slávnostného odovzdávania cien Szabóov grafický Lučenec.

Tento rok sa uskutočnil 21.ročník celoslovenskej a 14.ročník celosvetovej súťaže s podtitulom
„Cestovanie“.

Obe žiačky si z rúk viceprimátora mesta Lučenec Mgr. Pavla Baculíka prevzali odmeny vo svojich kategóriách.
Všetky odmenené práce boli vystavené v obnovených priestoroch radnice mesta Lučenec.
Žiačky mali možnosť vidieť a zažiť veľkolepú slávnosť odovzdávania cien, následne
boli účastné recepcie a vernisáže.