Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem

V Celoslovenskej výtvarnej súťaži „Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem“
získali v júni 2018 krásnymi grafickými prácami o hodnotách rodnej zeme ocenenia tieto žiačky:
7.A –Petra Kantorisová, Sára Bláhová
8.A –Janka Kamzíková
9.A – Aneta Haľaková, Gabriela Gáliková

Víťazkám srdečne blahoželáme!!!

Mgr. Mária Skladaná