Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Záchranári

Dňa 27. júna 2018 sa žiaci 1. stupňa v rámci didaktických hier zúčastnili ,,MINI ZÁCHRANNÉHO KURZU“ so záchranármi z NsP Brezno.

Záchranári prišli ráno o 8:00 a milo nás potešili svojou dobrou náladou, priateľským a odborným prístupom.
Prišli na záchrannom vozidle s množstvom záchranných pomôcok, ktoré so žiakmi aj vyskúšali.
Najprv nám povedali niečo z teórie a následne nám daný prípad prakticky ukázali na žiakoch.

Žiaci mali možnosť previezť sa na nosidle, vozíku, vyskúšať si fixáciu ruky, nohy, naučili sa poskytnúť prvú pomoc, stabilizovanú polohu pri nejakom úraze a tiež si vyskúšali prácu so stetoskopom.

Žiakom ale aj p. učiteľkám sa beseda páčila, odchádzali nadšení a už teraz sa tešia na ich ďalšiu návštevu v rámci nejakej podobnej besedy.

Mgr. Lenka Sidorová