Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

V piatok 29. júna 2018 o 9:30 hod. sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018 v telocvični ZŠ s MŠ Pohorelá.

O 8:00 hod. sa v miestnom kostole konala slávnostná omša pri príležitosti ukončenia školského roku.

Na slávnostnej udalosti sa okrem zamestnancov a žiakov zúčastnili aj hostia z obecných úradov v Pohorelej a Vaľkovni, z oboch komunitných centier, Rady školy a Rodičovské združenia pri ZŠ Pohorelá a rodičia žiakov.

Slávnostný deň sme ukončili spoločnou rozlúčkou s deviatakmi.